Mặt dây chuyền vàng 18K đính CZ cao cấp thời trang – TSV20

Mặt dây chuyền, chất liệu vàng 18K, gắn đá CZ: 1 viên 5.0 + 3 viên 1.75 + 1 viên 1.5 màu trắng. Trọng lượng vàng tương ứng giá bán: 0.3884 chỉ. ( Giá bán mang tính chất tham khảo, giá sản phẩm sẽ thay đổi tương ứng khi trọng lượng vàng thay đổi).

Mặt dây chuyền vàng 18K đính CZ cao cấp thời trang – TSV19

Mặt dây chuyền, chất liệu vàng 18K, gắn đá CZ: 1 viên 5.0 + 12 viên 1.25 màu trắng. Trọng lượng vàng tương ứng giá bán: 0.4764 chỉ. ( Giá bán mang tính chất tham khảo, giá sản phẩm sẽ thay đổi tương ứng khi trọng lượng vàng thay đổi).

Mặt dây chuyền vàng 18K đính CZ cao cấp thời trang – TSV18

Mặt dây chuyền, chất liệu vàng 18K, gắn đá CZ: 1 viên 5.0 + 12 viên 2.0 màu trắng. Trọng lượng vàng tương ứng giá bán: 0.438 chỉ. ( Giá bán mang tính chất tham khảo, giá sản phẩm sẽ thay đổi tương ứng khi trọng lượng vàng thay đổi).

Mặt dây chuyền vàng trắng 10K đính ECZ cao cấp thời trang – TSV17

Mặt dây chuyền, chất liệu vàng trắng 10K, gắn đá ECZ: 1 viên 5.0 ly + 3 viên 1.5 ly + 3 viên 1.25 ly + 3 viên 1.0 ly. Trọng lượng vàng tương ứng giá bán: 0.3325 chỉ. ( Giá bán mang tính chất tham khảo, giá sản phẩm sẽ thay đổi tương ứng

Vòng đeo tay tay vàng trắng 10K đính CZ cao cấp thời trang – TSV16

Vòng tay, Vàng 10K, Gắn đá CZ (Xoàn mỹ cao cấp)

Đá Quý Vàng Bạc – Đá Quý Vàng Bạc Cao Cấp – Trang Sức Đá Quý Vàng Bạc